pic

سيستم های حوزه کالا و پشتیبانی داده گستر از جمله سیستم هایی است که طی سالها بررسی شرکتها و موسسات تجاری و بازرگانی، طراحی و پیاده سازی شده است. مواردی همچون فروش،حسابداری و امورمالی، انبارداری، تدارکات، سفارشات خارجی و مدیریت فروش، پشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان، فروش داخلی، فروشگاهی و مدیریت منابع سازمانی (HRM) توسط سيستم حوزه کالا و پشتیبانی داده گستر قابل انجام میباشد.


برخي قابليتهاي سيستم حوزه کالا و پشتیبانی داده گستر عبارتند از :

امکان تعريف انواع انبار،  انباردارها ، واحد هاي شمارش کالا ، طبقات کالا ، گروه بندي كالا و عمليات ، کد گذاري کالا (امکان تعريف کد کالا در سه سطح گروه ، زيرگروه وسريال کالا) ، مکانهاي نگهداري کالا درانبار ،کالاهاي انبار براي هر سال مالي و ...

 

 • امکان تعريف فروشندگان وتوليد کنندگان کالا ، کارپردازان ،  مراکز هزينه ، واحد هاي درخواست کننده کالا ، افراد تحويل گيرنده کالا ، واحد هاي سازمان ، منابع تهيه کالا و ...  
 • عمليات مربوط به ورود کالا به انبار شامل :  صدور درخواست خريدکالا ، صدور قبض انبار ، تهيه کارتکس انبار، صدرو قبض براي کالاهاي خريداري شده ، تخصيص کالا به انبار در هنگام صدور قبض انبار، ثبت کالاهاي مرجوعي، ثبت کالاهاي مازاد برمصرف ، ثبت کالاهاي برگشت از فروش ، ثبت تخفيف هر کالاوتخفيف کلي ، امکان ثبت مشخصات فروشنده ، فاکتور وکارپرداز در قبض انبارو ...
 • عمليات مربوط به خروج کالا ازانبار شامل : صدور فرم درخواست کالا ازانبار ، ثبت عمليات مربوط به تاييد درخواست ،تحويل کالاو پيگيري درخواست هاي تحويل نشده ، صدور حواله توسط انبار براي کالاهاي درخواستي ، صدرو حواله براي کالاهاي خريداري شده جهت تحويل به واحدهاي متقاضي کالا ، امکان صدور حواله براي کالاهاي ضايعاتي ، ثبت عمليات مر بوط به مرجوع کردن کالا ، ثبت کالاهاي ارسالي جهت  تعمير و ...

 

زیر سیستم های حوزه کالا و پشتیبانی:

 1. مدیریت کالا و انبار
 2. اموال و دارایی های ثابت
 3. مدیریت حمل و نقل
 4. نگهداری وتعمیرات  ( PM)

تجارب موفق مشتریان

tajarob-moshtarian

موفقیت پیاده سازی سیستم اتوماسیون

در شرکت داده پردازی درخت طلایی

ادامه مطلب

پشتیبانی 24 ساعته سیستم اتوماسیون

poshtibani

پشتیبانی 24 ساعته سیستم اتوماسیون

گفتگوی آنلاین

سیستم های اتوماسیون اداری داده گستر

سيستم اتوماسیون اداری به منظور امور مربوط به ثبت، توزيع وارجاع، پيگيري،گردش مكاتبات واسناد سازمان مورد استفاده قرار مي گيرد. سیستم های اتوماسیون اداری داده گستر به دلیل قابلیتهای فراوان آن در بسیاری سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی به بهره برداری رسیده است. سیستم های اتوماسیون اداری داده گستر به دلیل قابلیتهای فراوان آن در بسیاری سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی به بهره برداری رسیده است

مشاوره تخصصی

moshavare

تیم تخصصی مشاوره داده گستر در حوزه سیستم های مالی و اداری و بازرگانی آماده ارائه خدمت به شما عزیزان است.2 ساعت مکالمه رایگان اولین سرویسی است که به شما ارائه می گردد

ادامه مطلب

حوزه اتوماسیون اداری

  • دبیرخانه و بایگانی

   سیستم دبیرخانه و بایگانی با امكان تعريف نامحدود دبيرخانه هاي مختلف در تحت يك دبيرخانه مركزي، امكان تعيين شماره انديكاتور، امكان دسترسي به كارتابلها از طريقWeb و پشتیبانی از قلم نوری طراحی و پیاده سازی شده است.

   اطلاعات بیشتر
  • دبیرخانه و بایگانی

   سیستم دبیرخانه و بایگانی با امكان تعريف نامحدود دبيرخانه هاي مختلف در تحت يك دبيرخانه مركزي، امكان تعيين شماره انديكاتور، امكان دسترسي به كارتابلها از طريقWeb و پشتیبانی از قلم نوری طراحی و پیاده سازی شده است.

   اطلاعات بیشتر
  • دبیرخانه و بایگانی

   سیستم دبیرخانه و بایگانی با امكان تعريف نامحدود دبيرخانه هاي مختلف در تحت يك دبيرخانه مركزي، امكان تعيين شماره انديكاتور، امكان دسترسي به كارتابلها از طريقWeb و پشتیبانی از قلم نوری طراحی و پیاده سازی شده است.

   اطلاعات بیشتر
  • دبیرخانه و بایگانی

   سیستم دبیرخانه و بایگانی با امكان تعريف نامحدود دبيرخانه هاي مختلف در تحت يك دبيرخانه مركزي، امكان تعيين شماره انديكاتور، امكان دسترسي به كارتابلها از طريقWeb و پشتیبانی از قلم نوری طراحی و پیاده سازی شده است.

   اطلاعات بیشتر

تست

سيستم اتوماسیون اداری به منظور امور مربوط به ثبت، توزيع وارجاع، پيگيري،گردش مكاتبات واسناد سازمان مورد استفاده قرار مي گيرد. سیستم های اتوماسیون اداری داده گستر به دلیل قابلیتهای فراوان آن در بسیاری سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی به بهره برداری رسیده است. سیستم های اتوماسیون اداری داده گستر به دلیل قابلیتهای فراوان آن در بسیاری سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی به بهره برداری رسیده است

تست

تیم تخصصی مشاوره داده گستر در حوزه سیستم های مالی و اداری و بازرگانی آماده ارائه خدمت به شما عزیزان است.2 ساعت مکالمه رایگان اولین سرویسی است که به شما ارائه می گردد

درخواست

تجارب موفق مشتریان

موفقیت پیاده سازی سیستم اتوماسیون

در شرکت داده پردازی درخت طلایی

ادامه مطلب

پشتیبانی 24 ساعته سیستم اتوماسیون

پشتیبانی 24 ساعته سیستم اتوماسیون

گفتگوی آنلاین